Ο Θυρεοειδής Αδένας βρίσκεται στο πρόσθιο τμήμα του τραχήλου κάτω από το “Μήλο του Αδάμ”. Είναι σημαντικός καθώς παράγει ορμόνες που ρυθμίζουν το μεταβολισμό.

Επείγοντα περιστατικά       6944 272766