Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν πληροφορίες με τη μορφή πολύ μικρού κειμένου, αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς. Τα cookies εγκαθίστανται στον περιηγητή (browser) του υπολογιστή σας ή άλλης συσκευής μέσω της οποίας επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε, καθώς και την πρόσθετη λειτουργικότητα (πχ απομνημόνευση προτιμήσεών σας) και σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή τη συσκευή που εγκαθίστανται, ούτε και στα υπόλοιπα αρχεία αυτών.

Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οπότε δεν επιτρέπουν τη δυνατότητα σε κανέναν να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη μέσω του ιστοτόπου, μέσω email, τηλεφώνου κλπ. Επιπλέον, δε δίνουν την πρόσβαση σε άλλα αρχεία του υπολογιστή σας.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser). Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies αυτά στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε χωρίζονται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες:

  • Απαραίτητα (necessary) cookies: Τα απαραίτητα cookies χρησιμοποιούνται για τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου, όπως τη σωστή περιήγησή σας σε αυτόν και την ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες. Ο ιστότοπος δε θα λειτουργεί κανονικά στην περίπτωση μη εγκατάστασης, επομένως αν επιλέξετε να τα απενεργοποιήσετε δε θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου.
  • Στατιστικά (statistic) cookies: Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν και αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Τα στατιστικά cookies συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστοτόπου.
  • Session cookies: Τα cookies αυτά επιτρέπουν να αναγνωρίζονται οι επισκέπτες κατά την περιήγησή τους σε ένα ιστότοπο, ώστε οι διάφορες επιλογές τους να απομνημονεύονται. Χρησιμοποιούνται προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών του ιστοτόπου. Τα session cookies λήγουν μετά το τέλος της περιήγησης του επισκέπτη.
  • Persistent cookies: Τα cookies αυτά παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη για περισσότερες της μίας περιόδους πλοήγησης (session), επιτρέποντας έτσι την απομνημόνευση των προτιμήσεων ή των ενεργειών του χρήστη, ή για την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων.
  • First Party Cookies: Τα cookies αυτά ορίζονται και χρησιμοποιούνται από τον κάτοχο του ιστοτόπου που επισκέπτεστε.
  • Third Party Cookies: Τα cookies αυτά ορίζονται από τρία μέρα εκτός του κατόχου του ιστοτόπου που επισκέπτεστε (πχ google, facebook, youtube κλπ). Το thyroid-fna.com δεν έχει κανέναν έλεγχο στα cookies αυτά.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται αναλυτικά τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο thyroid-fna.com, η/οι κατηγορία/ες στην/στις οποία/ες ανήκουν, ο πάροχος, το είδος τους και η διάρκεια που μένουν εγκατεστημένα, αν πρόκειται για persistent cookies.

Απαραίτητα (necessary) cookies

Cookie First/ThirdParty
(provider)
Persistent/ Session Σκοπός Διάρκεια
viewed_cookie_policy First Party Persistent Το cookie αυτό παίρνει την τιμή “Yes” όταν ο χρήστης έχει δει την μπάρα πληροφόρησης για τα cookies και τα έχει αποδεχτεί. 1 έτος
cookielawinfo-checkbox-non-necessary First Party Persistent Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη σχετικά με το ποια cookies έχει αποδεχτεί. 1 έτος
cookielawinfo-checkbox-necessary First Party Persistent Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη σχετικά με το ποια cookies έχει αποδεχτεί. 1 ημέρα

 Cookies στατιστικών (statistic cookies)

Cookie First/Third Party
(provider)
Persistent/ Session Σκοπός Διάρκεια
_ga First Party Persistent Χρησιμοποιείται για να διακρίνει τους μοναδικούς χρήστες, αντιστοιχώντας έναν αριθμό που παράγεται τυχαία, ως αναγνωριστικό πελάτη. Επίσης, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων των επισκεπτών, συνεδριών και καμπανιών για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων του ιστοτόπου. 2 χρόνια
_gat First Party Persistent Χρησιμοποιείται για να περιορίζει το ποσοστό των αιτήσεων, περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε τοποθεσίες υψηλής επισκεψιμότητας. 1 ημέρα
_gid First Party Persistent Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε σελίδα που ο χρήστης επισκέπτεται. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. 1 ημέρα
collect Third Party (google-analytics.com) Session Χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στο Google Analytics που σχετίζονται με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη στον ιστότοπο. Session

Τι θα συμβεί αν απενεργοποιήσετε τα cookies;

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies, αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, ο ιστότοπος ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα.

Παρακάτω θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης και διαγραφής των cookies, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε.

Google Chrome

Mozilla

Microsoft Internet Explorer

Opera

Safari

MicrosoftEdge

Πώς μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, με τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το thyroid-fna.com στο email info@thyroid-fna.com.

Local storage & Session storage

Πρόκειται για χώρους αποθήκευσης στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) στους οποίους αποθηκεύονται μικρά αρχεία που δημιουργούνται από έναν ιστότοπο.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στο local storage, διατηρούνται μόνιμα στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) και διαγράφονται μόνο μέσω της γλώσσας Javascript, ή μέσω της “χειροκίνητης” διαγραφής του ιστορικού του προγράμματος περιήγησης.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στο session storage, διατηρούνται προσωρινά στο πρόγραμμα περιήγησης και διαγράφονται με το κλείσιμό του.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται αναλυτικά τα αρχεία που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης από τον ιστότοπο thyroid-fna.com, καθώς και η κατηγορία Local/Session Storage.

Αρχείο Local / Session storage Σκοπός
algoliasearch-client-js Local storage Βελτιστοποιεί τη λειτουργία της γραμμής αναζήτησης ιστοτόπου, προσφέροντας ακριβή και γρήγορα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να ανατρέχετε συχνά στην παρούσα Πολιτική.

Η τελευταία τροποποίηση έγινε στις 03/12/2019.

Σε κάθε τροποποίηση, θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα.

Το thyroid-fna.com ουδεμία ευθύνη φέρει για τις παραπομπές από την Πολιτική σε εξωτερικές ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.